Thursday, March 26, 2009

Føroya Symfoniorkestur

"Føroya Symfoniorkestur, det færøske symfoniorkester, havde sin første koncert 19. Juni 1983, 7 uger efter åbningen af Nordens Hus. Dette er et lykkeligt sammentræf. Derimod er det ikke tilfældigt, at ønsket om et orkester falder sammen med en forsøgsvis etablering af landsdækkende musikskoler. I skoleåret 1982- 83 er musikerne Kanny Sambleben og Magne Synnevåg ansatte som lærere. De får henimod skoleårets afslutning den tanke, at det ville være interessant, hvis man kunne samle de spredte færøske musikere i et symfoniorkester.

På det program, der blev lavet til lejligheden, er der en erklæring fra initiativtagerne, som er meget tankevækkende læsnig på 25 års afstand:

Føroya Symfoniorkestur er blevet til efter en impulsiv idé fra Kanny Sambleben og Magne Synnevåg. Dette er et forsøg, som de færøske amatørmusikere har sluttet op om med liv og sjæl. Koncerten løber af stabelen efter bare en måneds prøver, og vi håber, at dette arbejde kan danne spiren til et færøsk symfoniorkester i godt samarbejde med profesionelle musiklærere, som måtte komme til land"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home